Projektai

  • 2013 m. TLSC atliko cemento gamyklos įrangos pervežimą iš Madrido (Ispanija) į Kazachstaną. Vykdant šį užsakymą, suderintas gabenimas jūra bei geležinkeliu: iš Ispanijos įranga laivais atplukdyta į Rygos uostą Latvijoje, o čia buvo pakrauta į traukinį. 150 000 t  – 7 000 km – 25 dienos