Privatumo politika

UAB „TLSC“ (TLSC) atsakinga už asmens duomenų ir (arba) duomenų apie bendroves apdorojimą, atitinkamai pagal dabartinius konfidencialumo reikalavimus.

Mūsų apdorojami asmens duomenys ir (arba) duomenys apie bendroves

TLSC apdoroja jūsų asmens ir (arba) duomenis apie bendroves, kadangi jūs naudojatės mūsų paslaugomis ir (arba) todėl, kad jūs laisva valia suteikėte mums šiuos duomenis.

Mes apdorojame šiuos duomenis:

  • Vardas ir pavardė / kompanijos pavadinimas;
  • Adresai;
  • Telefonų numeriai;
  • Elektroninio pašto adresas;
  • Banko sąskaita.

Mūsų apdorojami specialieji ir (arba) konfidencialūs asmens duomenys

Mūsų internetinis puslapis ir (arba) paslaugos nėra skirti asmens ir (arba) bendrovių konfidencialių duomenų rinkimui. Jei jūs įsitikinę, kad mes be jūsų sutikimo renkame asmens duomenis, kurių jūs mums neteikėte, susisiekite su mumis elektroniniu paštu info@tlsc.lt. Jums paprašius, mes pašalinsime tą informaciją.

Fizinių ir juridinių asmenų duomenų rinkimo tikslas ir priežastis

TLSC apdoroja jūsų asmens duomenis ir (arba) duomenis apie bendroves šiems tikslams:

  • Jūsų mokėjimo apdorojimas;
  • Bendravimas su jumis telefonu arba elektroniniu paštu, jei tai reikalinga dėl mūsų paslaugų (įsipareigojimų jums) atlikimo;
  • Mūsų prekių arba paslaugų tiekimas jums;
  • TLSC taip pat renka duomenis apie jus, įstatymu numatytais tikslais – pvz. dėl PVM.

Automatizuoti sprendimai

TLSC nepriima jokių sprendimų, jei yra tikimybė, kad vykstant automatizuotiems procesams, tai turės pasekmių (didelio poveikio pasekmių) fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims. Tai reiškia, kad dėl kompiuterinių – programinių ar sisteminių paslaugų teikimo metu gautų rezultatų pagrindu neatliekami jokie pakeitimai be darbuotojų dalyvavimo, pvz. TLSC.

TLSC naudoja šias kompiuterines programas ir sistemas:

Impresspages

Ši sistema specialiai sukurta pagal TLSC užsakymą ir atlieka visas mūsų funkcijas, susijusias su užsakymų apdorojimu: nuo pirkimo, užsakymo priėmimo ir apdorojimo iki sąskaitų faktūrų klientams spausdinimo iki sąskaitų faktūrų tiekėjams patikrinimo.

Visi duomenys apie klientus saugiai laikomi šioje sistemoje, siekiant kokybiškai suteikti paslaugas ir valdyti šį procesą. Visuose programos komponentuose, siekiant apsisaugoti nuo nesankcionuoto įsilaužimo, visiems unikaliems naudotojams naudojami unikalūs slaptažodžiai ir atsakomybės lygiai.

Microsoft Outlook/Gmail

Kreipdamasi elektroniniu paštu ir kontaktų su tiekėjais palaikymui TLSC naudoja Microsoft Outlook, suderintą su Gmail. Darbui su šiomis programomis, darbuotojai taip pat turi savo asmeninius slaptažodžius, užkertančius kelią nesankcionuotam įsilaužimui.

Asmens duomenų ir duomenų apie bendroves saugojimo laikotarpis

TLSC saugo jūsų duomenis tiek laiko, kiek to reikalauja tikslas, dėl kurio tie duomenys buvo gauti. Tai galioja visiems duomenims, nurodytiems šiole konfidencialumo nuostatos skiltyje „Mūsų apdorojami asmens duomenys ir (arba) duomenys apie bendroves.

Asmens duomenų ir (arba) duomenų apie bendroves suteikimas tretiesiems asmenims

TLSC neparduoda jūsų duomenų tretiesiems asmenims ir suteikia juos kitiems asmenims tik tuo atveju, jei tai reikalinga mūsų susitarimo įvykdymui (pagal mūsų sutartį), arba, jei mes privalome tai padaryti pagal įstatymų numatytą prievolę. Su asmenimis, naudojančiais jūsų duomenis, mes turime susitarimus apie duomenų apdorojimą, užtikrinančius tokį pat saugumo ir konfidencialumo lygį.

Už tai atsakingas TLSC.

Failai cookies ir į juos panašios technologijos

TLSC internetiniame puslapyje naudojami anoniminiai cookies Google failai. Jų neįmanoma susieti su bendrovės pavadinimu, darbuotojo vardu, elektroniniu adresu ar kokiu nors kitu būdu.

Šie duomenys saugomi tam tikrą nenustatytą laikotarpį Google Analytics, o ne TLSC.

Jūsų duomenų peržiūra, pakeitimas arba ištrynimas

Jūs turite teisę peržiūrėti, pakeisti arba pašalinti savo išsaugotus duomenis. Be to jūs turite teisę atšaukti savo leidimą duomenų apdorojimui, atšaukti savo leidimą duomenų apdorojimui bendrovėje TLSC ir duomenų perdavimą. Tai reiškia, kad jūs turite teisę pareikalauti iš mūsų perduoti jums mūsų turimus duomenis apie jus jums arba kuriam nors kitam asmeniui.

Jūs galite nusiųsti užklausimą dėl jūsų duomenų peržiūros, pakeitimo, ištrynimo arba perdavimo, o taip pat užklausimą dėl atšaukimo ar perdavimo elektroniniu paštu info@tlsc.lt.

Užklausimo siuntėjo identifikavimo tikslais, prašome pridėti savo asmens tapatybės kortelė kopiją. Kopijoje turi būti jūsų nuotrauka, MRZ (aparatu nuskaitoma zona, kurioje yra skaičiai, apatinėje asmens tapatybės kortelė dalyje), paso numerį ir socialinio draudimo numerį. Tai būtina jūsų konfidencialumo apsaugai. Atsakymas į jūsų užklausą bus išsiųstas artimiausiu metu, bet ne vėliau, nei per 4 savaites.

TLSC taip pat nori informuoti jus apie galimybę pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

http://www.ada.lt/

Kaip mes saugome jūsų asmeninius duomenis

TLSC atsakingai saugo jūsų duomenis. Tuo tikslu mes naudojame visas priemones, siekiant išvengti neteisėto panaudojimo, praradimo, nesankcionuoto įsilaužimo ir pasisavinimo, nepageidaujamo atskleidimo arba nesankcionuoto pakeitimo.

Jeigu jūs manote, kad jūsų duomenys nėra gerai apsaugoti arba yra kokių nors požymių, kad duomenimis buvo pasinaudota, prašome kreiptis į TLSC adresu info@tlsc.lt.